Energetisch lichaamswerk

Energetisch lichaamswerk is een methode die het lichaam en de energetische processen ervan gebruikt als middel voor persoonlijke groei. Het is gebaseerd op het werk van Wilhelm Reich (Reichiaans lichaamswerk en karakteranalyse) en zijn leerling Alexander Lowen (bio-energetica). Reich ging ervan uit dat lichaam en geest in voortdurende wisselwerking zijn met elkaar. En dat voor diepgaande verandering praten alleen niet genoeg is, maar het lijf ook betrokken dient te worden door middel van ademwerk en beweging.

Want negatieve levenservaringen, bedreiging of pijn worden opgevangen door je lijf. In een normale situatie ontspant je lichaam weer en keert terug in een “normale” ontspannen toestand. Als je echter herhaaldelijk of onafgebroken geconfronteerd wordt met bedreigingen of pijn, probeert een mensenkind zich letterlijk te beschermen tegen die pijn door een pantser op te bouwen. De spierspanning die in eerste instantie diende als tijdelijke bescherming wordt omgezet in een chronische spanning, waardoor er energetische blokkades in het lichaam ontstaan.

There is deep wisdom within our very flesh, if we can only come to our senses and feel it.

Elizabeth A. Behnke

Toepassingen
Energetisch lichaamswerk heeft tot doel om die verhoogde spanning op diverse plaatsen in het lichaam te verminderen. Dit leidt niet alleen tot ontspanning, maar laat je ook de in de spanning vastgezette gevoelens opnieuw ontdekken. Deze oude gevoelens kunnen vervolgens worden geuit en verwerkt. Dit geeft èn het vermogen om te voelen terug, èn een gevoel van ruimte en opluchting.

Tijdens een sessie energetisch lichaamswerk wordt je door mij begeleid om contact te maken met een blokkade, waardoor je in een veilige setting onverwerkte ervaringen kunt doorvoelen en een plek geven. Hierbij worden bepaalde ademhalingstechnieken ingezet maar kom je ook letterlijk in beweging met fysieke oefeningen. Dat leidt niet alleen tot dieper inzicht, maar is helend voor alle lagen van je wezen. Energetische blokkades worden opgeheven en je levensenergie kan weer vrij doorstromen.